O studiach

Studia podyplomowe w zakresie bioetyki / Postgraduate Diploma Studies in Bioethics

Studia obejmują:

  • obszar nauk humanistycznych
  • obszar nauk teologicznych
  • obszar nauk filozoficznych
  • obszar nauk biomedycznych
  • obszar nauk prawniczych

Współpraca

Przy organizacji studiów współpracujemy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce: CM w Bydgoszczy , UWM w Olsztynie, UM w Białymstoku, UAM w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, KUL JP II.

 

Terminy zjazdów w roku akademickim 2015/2016

2015: 24.10; 7.11; 21.11; 5.12; 19.12; 
2016: 9.10; 23.01; 6.02; 27.02; 12.03; 19.03; 2.04; 16.04; 7.05; 21.05; 4.06; 20.06.

Cena

I semestr – 1300 zł.
II semestr – 1200 zł.